Primary Faculty

Faculty Members

Photo of Zhicheng Ji

Zhicheng Ji

Assistant Professor
zhicheng.ji@duke.edu

Photo of Zhiguo Li

Zhiguo Li

Associate Professor
zhiguo.li@duke.edu

Photo of Lynn Lin, PhD

Lynn Lin, PhD

Assistant Professor
lynn.lin@duke.edu

Photo of Pixu Shi

Pixu Shi

Assistant Professor
pixu.shi@duke.edu

Photo of Jesse Troy

Jesse Troy

Assistant Professor
jesse.troy@duke.edu

Photo of Yuan Wu

Yuan Wu

Assistant Professor
yuan.wu@duke.edu

Photo of Jichun Xie

Jichun Xie

Associate Professor
jichun.xie@duke.edu

Photo of Anru Zhang

Anru Zhang

Associate Professor
anru.zhang@duke.edu